DAISY BLACK TREASURE od Halířů ELSA

 • narozena / date of birth: 21.05.02015
 • výška / height: 52,5cm
 • váha / weight: 19kg
 • skus / bite: nůžkový / sccisor bite
 • chrup / teeth: plnochrupý / full dentition
 • ocas / tail: dlouhý,  / long tail
 • DKK/HD A/A
 • DLK/ED 0/0
 • DOV/EYS – čistá 2017,2018,2019,2021/ clear
 • CEA – čistá po rodičích / clear by parentage
 • PRA – čistá po rodičích / clear by parentage
 • HSF4 – čistá po rodičích/ clear by parentage
 • DM – čistá po rodičích/ clear by parentage
 • MDR1  +/+ clear
 • zkoušky/ exams – ZZO, ZZO1
 • výstavy/shows – V4/Ex 4