DAISY BLACK TREASURE od Halířů ELSA

  • narozena / date of birth: 21.05.02015
  • výška / height: 52,5cm
  • váha / weight: 19kg
  • skus / bite: nůžkový / sccisor bite
  • chrup / teeth: plnochrupý / full dentition
  • ocas / tail: dlouhý,  / long tail
  • DKK/HD A/A
  • DLK/ED 0/0
  • DOV/EYS – čistá 2017,2018,2019,2021/ clear
  • CEA – čistá po rodičích / clear by parentage
  • PRA – čistá po rodičích / clear by parentage
  • HSF4 – čistá po rodičích/ clear by parentage
  • DM – čistá po rodičích/ clear by parentage
  • MDR1  +/+ clear
  • zkoušky/ exams – ZZO, ZZO1
  • výstavy/shows – V4/Ex 4