Black Panther RosyCheeks

 • narozený/ date of birth: 07.01.2018
 • výška / height: 
 • váha / weight: 
 • skus / bite: nůžkový / sccisor bite
 • chrup / teeth: plnochrupý / full dentition
 • ocas / tail: NBT
 • DKK 
 • DLK 
 • DOV – čistý / clear
 • CEA – čistý po rodičích / clear by parentage
 • PRA – čistý po rodičích / clear by parentage
 • HSF4 – čistý po rodičích/ clear by parentage
 • MDR1 – +/+ clear
 • zkoušky/ exams